Akcijas "Paulig Frezza POP spēles" noteikumi

2.6.2020

Akcijas "Paulig Frezza POP spēles" noteikumi

1. Akcijas organizators ir Paulig Coffee Latvia SIA  (turpmāk tekstā “organizators”)

2. Dalības nosacījumi
Kampaņā var piedalīties visas personas, izņemot uzņēmuma darbinieki, kas rīko akciju, vai tās daļas, un viņu ģimenes locekļi. Piedaloties akcijā, dalībnieks apliecina savu piekrišanu kampaņas noteikumiem, un balvas ieguvējs apliecina, ka viņš atbilst dalības nosacījumiem kampaņā un šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

3. Akcijas ilgums
Akcija sākas ar 1.06.2020 un beidzas 30.08.2020.  Katra mēneša balvas – 10 Frezza auksto kafijas dzērienu komplekti 20 EUR vērtībā - tiks izlozēti starp visiem dalībniekiem, kuri savu kontaktinformāciju ir reģistrējuši kampaņas lapā līdz tekošā mēneša beigām, bet ne vēlāk kā līdz 30.08.2020. Uzvarētāji tiks paziņoti personīgi, un balvas tiks pasniegtas personīgi ne vēlāk kā līdz 20.09.2020.

4. Dalība un balvu izloze
Lai piedalītos kampaņā, Paulig kampaņas lapā ir jāspēlē Frezza POP spēle un jāreģistrē sava kontaktinformācija. Visi spēles dalībnieki piedalīsies ikmēneša balvu izlozē kampaņas beigās, ievadot savu kontaktinformāciju.

5. Balvas un laimesta nosacījumi
Starp visiem Frezza POP spēlē reģistrētajiem dalībniekiem katru mēnesi tiks izlozēti 10 balvu komplekti laikposmam no 1.06.-30.08.2020., kas ietver 1 bloku (12 pudeles) Frezza kafijas dzērienu. Kopā tiks izlozēti 30 balvu komplekti. Balvas nevar apmainīt pret citām balvām vai izņemt skaidrā naudā. Balvas uzvarētājiem tiks pasniegtas klātienē.

6. Ikmēneša balvu izlozes datumi iepriekšējā mēnesī reģistrētiem dalībniekiem: 6.jūlijs 2020, 3.augusts 2020, 1.septembris 2020.

Uzvarētājs ir atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar balvas saņemšanu un izmantošanu. Akcijas dalībnieki atbrīvo Organizatoru un Organizatora partnerus no atbildības par zaudējumiem, kas saistīti ar balvu saņemšanu un izmantošanu. Šādos gadījumos Organizatora saistības ir ierobežotas līdz šajos noteikumos norādītajām balvu vērtībām. Organizators neatbild par problēmām vai šķēršļiem, kas tehnisku iemeslu dēļ var rasties, piedaloties akcijā vai balvu saņemšanā.

Šie noteikumi un Organizatora lēmumi, pamatojoties uz tiem, ir saistoši visiem dalībniekiem. Piedaloties akcijā, dalībnieks apliecina savu piekrišanu noteikumiem. Organizators ir atbildīgs par visām neskaidrībām, kas saistītas ar šo noteikumu ieviešanu un interpretāciju. Ja dalībnieks tiek turēts aizdomās par krāpšanu vai dalību citā veidā, nekā paredzēts šajos noteikumos, Rīkotājam ir tiesības atcelt dalību. Dalībnieki, kuri pārkāpj šos noteikumus, tiks izslēgti. Organizators patur tiesības veikt izmaiņas noteikumos.

7. Publicitāte un mārketings
Organizators neievāc datus no kampaņas dalībniekiem mārketinga nolūkos.

8. Nodokļi
Organizators maksā balvas nodokļus saskaņā ar likumu.

9. Papildu informācija un balvu izloze
Vispārīga informācija par kampaņu ir pieejama no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 8: 30-17: +37167244233 pa tālruni vai info.lv@paulig.com

Back to top