Vides aizsardzībai jāpievērš pastiprināta uzmanība

Mēs veicinām vides tīrību visā kafijas ķēdē- gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Visvairāk mēs varam ietekmēt ar vidi saistītos aspektus paši savā darbībā, piemēram, loģistikā, ražošanā un iepakošanā.

Kafijas izcelsmes valstīs mēs ietekmējam ar vidi saistītos jautājumus vairākos veidos: komunikācijā ar sadarbības partneriem, piedaloties projektos, kas atbalsta apkārtējai videi draudzīgu saimniekošanu un metožu attīstību, kā arī iepērkot izejvielas, kas ražotas apkārtējai videi draudzīgā veidā.

Paulig kafijas grauzdēšanas rūpnīcas Vuosaari rajonā Helsinkos un Tverā, Krievijā ir modernas un ar augstu energoefektivitāti, kā arī atrodas loģistikas krustpunktos. Mēs pievēršam pastiprinātu uzmanību enerģijas lietojumam, samazinām atkritumu daudzumu un atbalstam otrreizēju pārstrādi. Vuosaari kafijas grauzdēšanas rūpnīcā visos ražošanas posmos un normālos darbības apstākļos vairs netiek radīti jauktie atkritumi un notekūdeņi. Tāpat mūsu mērķis ir izmantot vairāk atkārtoti pārstrādātus un materiālu ziņā efektīvākus iepakojumus.

Apkārtējās vides aizsardzības jomā mēs balstāmies uz starptautiski pieņemtajiem ISO 14001 apkārtējās vides standartiem. Mēs cenšamies vērst darbinieku uzmanību uz taupīgu patēriņu, tādējādi mēs varam labāk īstenot apkārtējās vides aizsardzību katru dienu. Lai veicinātu apkārtējai videi draudzību biroja darbu, esam iesaistījušies Pasaules Dabas Fonda rīkotajās Zaļā biroja aktivitātēs.