Vides aizsardzība

Mēs veicinām vides tīrību visā kafijas ķēdē- gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Visvairāk mēs varam ietekmēt ar vidi saistītos aspektus paši savā darbībā, piemēram, loģistikā, ražošanā un iepakošanā.

Kafijas izcelsmes valstīs mēs ietekmējam ar vidi saistītos jautājumus vairākos veidos: komunikācijā ar sadarbības partneriem, piedaloties projektos, kas atbalsta apkārtējai videi draudzīgas saimniekošanas attīstību, kā arī iepērkot izejvielas, kas ražotas apkārtējai videi draudzīgā veidā. Sākot ar 2018. gadu, Paulig iepirks zaļās pupiņas tikai no tādām kafijas saimniecībām, kuru darbība atzīta kā ilgstpējīga saimniekošana.

Paulig kafijas grauzdēšanas rūpnīcas Vuosaari rajonā Helsinkos un Tverā, Krievijā ir modernas un ar augstu energoefektivitāti, kā arī atrodas loģistikas krustpunktos. Vuosaari rūpnīcā kafija tiek grauzdēta, izmantojot tikai biogāzi un visa izmantotā enerģija nāk no atjaunojamiem resursiem.

Mēs pievēršam pastiprinātu uzmanību enerģijas lietojumam, samazinām atkritumu daudzumu un atbalstam otrreizēju pārstrādi. Vuosaari kafijas grauzdēšanas rūpnīcā visos ražošanas posmos vairs netiek radīti jauktie atkritumi un notekūdeņi. Tāpat mūsu mērķis ir izmantot vairāk atkārtoti pārstrādātus un materiālu ziņā efektīvākus iepakojumus. Mēs esam apņēmušies, ka līdz 2025. gadam visi Paulig kafijas iepakojumi būs ražoti no atjaunojamiem izejmateriāliem.

Apkārtējās vides aizsardzības jomā mēs balstāmies uz starptautiski pieņemtajiem ISO 14001 apkārtējās vides standartiem. Mēs cenšamies vērst darbinieku uzmanību uz taupīgu patēriņu, tādējādi mēs varam labāk īstenot apkārtējās vides aizsardzību katru dienu. Lai veicinātu apkārtējai videi draudzību biroja darbu, esam iesaistījušies Pasaules Dabas Fonda rīkotajās Zaļā biroja aktivitātēs.