Atbildība par darbinieku labklājību ir visa pamatā

Paulig atpazīstamos zīmolus ir radījuši profesionāļi, kas zina pārzina savu nozari. Paulig Grupas Kafijas divīzijā ir nodarbināti vairāk nekā 500 darbinieki septiņās valstīs.

Mūsu uzņēmums piedāvā daudzveidīgas darba vietas iepirkumu, ražošanas, kvalitātes novērtēšanas, produktu attīstības, laboratorijas, apmācību, klientu apkalpošanas, kā arī pārdošanas, mārketinga un finanšu pārvaldības jomā. Īpašas profesijas kafijas ražošanā ir grauzdētājs un degustators.

Darba devēja rūpes un atbildība par darbiniekiem atspoguļojas visā uzņēmuma darbībā. Laba vadība ir pamatnosacījums tam, lai darbs tiktu izbaudīts un tiktu gūti rezultāti.  Papildus vadības kultūrai, labklājību ietekmē arī tādi faktori kā arodveselība, drošība, attīstība un apmācības. Paulig veicina darbinieku labklājību arī ar dažādām brīvā laika aktivitātēm.

Ieguldīšanai arodveselībā un drošībā ir liela nozīme. Prombūtne slimības dēļ un negadījumi darba vietā Paulig novērojami daudz retāk, nekā citos šīs nozares uzņēmumos. Jaunajās kafijas grauzdēšanas rūpnīcās Vuosaari un Tverā tiek pievērsta liela uzmanība darba apstākļiem un komfortam, ieskaitot ergonomiku, ventilāciju un apgaismojumu.

Darbinieku atbildības īstenošanu Paulig Grupa mēra, katru otro gadu veicot izvērstu aptauju TellUs.