Lieliska kafija ikvienam - protams, ka Paulig

"Paulig" uzņēmumā atbildība ir bijis viens no uzņēmējdarbības stūrakmeņiem jau kopš 19. gadsimta, kad jaunais Gustavs Pauligs par visu darbību pamatnosacījumu izvirzīja kvalitāti un zināšanas. Paulig ir apņēmies veicināt labklājību visā kafijas ražošanas ķēdē - no pupiņas līdz pat tasītei. Mēs uzņemamies atbildību par saviem darbiniekiem, produkta drošību, ražošanas procesa nekaitīgumu videi, kā arī par visām darbībām kafijas iepirkuma ķēdē.

Pateicoties vairāk nekā 135 gadu ilgajai pieredzei, mēs zinām, ka kvalitatīvu preci var radīt tikai rīkojoties atbildīgi. Atbildība ir arī svarīgs panākumu nosacījums turpmākajai uzņēmējdarbības virzībai. Mūsu pūles par vides un visu kafijas piegādes ķēdē iesaistīto cilvēku labklājību ir vainagojušās ar panākumiem, un mēs darbojamies kā vienots mehānisms.

Skatīt visu