FREZZA

Akcijas "Paulig Frezza POP spēles" noteikumi

 1. Akcijas organizators ir Paulig Coffee Latvia SIA  (turpmāk tekstā “organizators”)
 2. Dalības nosacījumi

  Akcijā  var piedalīties visas personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kuru pastāvīgā adrese ir Latvijā. Kampaņa nav atvērta ne Paulig Coffee Latvia SIA darbiniekiem, ne citu uzņēmumu darbiniekiem, kas piedalās šīs kampaņas plānošanā, sagatavošanā vai īstenošanā, vai viņu ģimenes locekļiem. Piedaloties akcijā, dalībnieks apliecina savu piekrišanu kampaņas noteikumiem, un balvas ieguvējs apliecina, ka viņš atbilst dalības nosacījumiem kampaņā un šajos noteikumos noteiktajām prasībām.
 3. Akcijas ilgums

  Dalības laiks ir 01.05. - 31.08.2021. Reģistrācijas, kas veiktas ārpus dalības perioda, netiks ņemtas vērā.
 4. Dalība izlozē

  Dalība izlozē tiek veikta, spēlējot Frezza POP spēli Paulig vietnē un pēc spēles atstājot spēlētāja kontaktinformāciju. Spēles mērķis ir savākt pēc iespējas vairāk punktu. Ievadot Frezza pudeles vāciņa kodus, spēlētājs var aktivizēt īpašos efektus, lai iegūtu priekšrocības, vācot punktus spēlē. Spēli var spēlēt bez kodiem, un, lai savāktu punktus komandai, nav jāievada kodi un nav jāpērk Frezza produkti. Spēlētāja punkti tiek izsekoti, izmantojot e-pasta adresi. Starp spēlētājiem, kuri ieguvuši visvairāk punktu, tiks izlozētas balvas.

  Piedaloties izlozē, jūs piekrītat, ka Organizators apkopos un izmantos jūsu sniegto personisko informāciju saskaņā ar paziņojumu par konfidencialitāti (plašāku informāciju skatiet sadaļā “Personiskās informācijas izmantošana”).
 5. Personiskās informācijas izmantošana

  Lai piedalītos izlozē, jums jāreģistrējas un jānorāda organizatoram personas dati un e-pasta adrese. Piedaloties izlozē, dalībnieks piekrīt, ka organizators glabās un apstrādās viņa iesniegtos datus. Organizators apstrādās dalībnieku personas datus, lai pārbaudītu viņu atbilstību un piešķirtu balvas.

  Norādītā kontaktinformācija netiks izmantota tiešajam mārketingam vai nodota trešajām personām. Personas dati, kas saistīti ar dalību izlozē, tiks izmantoti tikai izlozes vajadzībām un tiks iznīcināti pēc dalības loterijā perioda beigām un balvu pasniegšanas uzvarētājiem.
 6. Balvas un laimesta nosacījumi

  Starp visiem Frezza POP spēlē reģistrētajiem dalībniekiem katru mēnesi tiks izlozēti 10 balvu komplekti laikposmam no 1.05.-31.08.2021., kas ietver 1 bloku (12 pudeles) Frezza kafijas dzērienu. Kopumā kampaņas laikā  tiks izlozēti 40 balvu komplekti. Balvas nevar apmainīt pret citām balvām vai izņemt skaidrā naudā. Uzvarētājiem par balvu tiks paziņots personīgi pa e-pastu.

  Balvu izlozes datumi iepriekšējā mēnesī  reģistrētiem dalībniekiem:

  2021.gada 1.jūnijs;  1.jūlijs;  2.augusts; 1.septembris.

  Uzvarētājs ir atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar balvas saņemšanu un izmantošanu. Akcijas dalībnieki atbrīvo Organizatoru un Organizatora partnerus no atbildības par zaudējumiem, kas saistīti ar balvu saņemšanu un izmantošanu. Šādos gadījumos Organizatora saistības ir ierobežotas līdz šajos noteikumos norādītajām balvu vērtībām. Organizators neatbild par problēmām vai šķēršļiem, kas tehnisku iemeslu dēļ var rasties, piedaloties akcijā vai balvu saņemšanā.

  Šie noteikumi un Organizatora lēmumi, pamatojoties uz tiem, ir saistoši visiem dalībniekiem. Piedaloties akcijā, dalībnieks apliecina savu piekrišanu noteikumiem. Organizators ir atbildīgs par visām neskaidrībām, kas saistītas ar šo noteikumu ieviešanu un interpretāciju. Ja dalībnieks tiek turēts aizdomās par krāpšanu vai dalību citā veidā, nekā paredzēts šajos noteikumos, Rīkotājam ir tiesības atcelt dalību. Dalībnieki, kuri pārkāpj šos noteikumus, tiks izslēgti. Organizators patur tiesības veikt izmaiņas noteikumos.

  Dalībnieks dod organizatoram tiesības publicēt uzvarētāja vārdu organizatora izvēlētajos kanālos līdz 2021. gada 31. decembrim, neprasot uzvarētāja atsevišķu piekrišanu. Par viņa vārda atklāšanu uzvarētājam netiks izmaksāta kompensācija.

  Šie noteikumi un organizatoru pieņemtie lēmumi, pamatojoties uz tiem, attiecas uz visiem dalībniekiem. Piedaloties spēlē, dalībnieki piekrīt ievērot noteikumus. Organizators atrisinās jautājumus, kas saistīti ar noteikumu piemērošanu un interpretēšanu. Ja ir pamats aizdomām par dalībnieku par krāpšanu vai piedalīšanos veidā, kas neatbilst nosacījumiem, organizatoram ir tiesības aizliegt dalībniekam piedalīties.

  Organizatoram ir tiesības mainīt noteikumus.
 7. Publicitāte un mārketings

  Dalībnieku informācija tiek apstrādāta saskaņā ar Paulig Group privātuma politiku. Organizators izlozes laikā savākto kontaktinformāciju neizmantos citiem mērķiem. Dati, kas savākti par izlozi, tiks dzēsti sacensību beigās 90 dienas pēc izlozes pabeigšanas un uzvarētāju noskaidrošanas.
 8. Papildu informācija un balvu izloze

  Vispārīga informācija par kampaņu ir pieejama no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 8: 30-17: +37167244233 pa tālruni vai info.lv@paulig.com
Back to top